Javna preduzeća (ilustracija)
Javna preduzeća (ilustracija)
27.12.2022, 09:04

Javna preduzeća godinama gubitaši i nikom ništa

č: | fb:

"Za dobro poslovanje javnih komunalnih preduzeća, nije potrebna samo ekonomska stabilnost, već i dosledna primena zakona, efikasna i poštena administracija, jednak tretman prema svim učesnicima na tržištu, moderna infrastruktura", kaže Đorđe Pavlović, odbornik SPS- a u Skupštini grada Valjeva, koji je jedini od petoro pozvanih odbonrika pristao da razgovara na temu poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Valjevu koja godinama beleže milionske gubitke.

 

To su Vodovod, Vidrak - gradska čistoća i Polet koje gazduje pijacama.  Izveštaje o poslovanju ovih gubitaša, odbornici Skupštine grada usvajaju bez veće diskusije i bez predloženih mera koje bi dovele do njihovg pozitivnog poslovanja, kao i bez traženja odgovornosti rukovodstva i nadzornih odbora zbog negativnog poslovanja. Još se nije dogodilo da izveštaj o poslovanju javnog peduzeća gubitaša ne bude usvojen, da bude smenjen predsednik Nadzornog odbora, direktor... Mediji se ne bave posledicama takvih odluka, a ta  tema je važna za građane zbog toga što gubici javnih preduzeća pre ili kasnije padaju na teret budžeta grada, odnosno na teret građana.


Skupštinsku većinu u valjevskom parlamentu, koji broji 51 odbornika, čine odbornici okupljeni oko Srpske napredne stranke (33), dok su u opoziciji odbornici Socijalističke partije Srbije (16), jedan odbornik Udruženja građana Lokalni front i jedan odbornik koji je u skupštinsku klupu seo sa liste "Za Kraljevinu Srbiju", a sada je "Novo lice Srbije".

Skupština grada

Skupština grada (Foto: Kolubarske.rs)

 

Prilikom izvešatavanja sa sednica Skupštine grada, na kojima se usvajaju izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća, mediji najčešće navedu da su izveštaji usvojeni, prenesu tek po neku diskusiju odbornika vladajuće većinine, koja je obično hvalospev o radu njihovog rukovodstva koje "ne može da popravi tako lako i brzo sve ono što su upropastili oni bivši!". 

 

Dok je na zvaničnom sajtu gradonačelnika Valjeva "Lepa reč" u izveštajima sa sednica Skupštine grada na kojima se razmatra poslovanje javnih preduzeća tome posvećena samo jedna rečenica poput: "Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP – a Vodovod, Vidrak, Toplana, Polet, i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni Kolubara za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine".

 

I tu se informisanje javnosti o poslovanju valjevskih javnih komunalnih preduzeća završava. Mnogi građani ne znaju da su pojedina javna komunalna preduzeća gubitaši i da njihove gubitke oni pokrivaju.

 

Sugrađani, sa kojima smo razgovarali, bili su iznenađeni, naročito saznanjem da je gubitaš JKP Vidrak u okviru koga posluje Parking servis. Pojedini su stava da nije čudo to što je Vodovod gubitaš s obzirom na to da su "usluge tog javnog preduzeća jeftine u odnosu na druge", i navode primer da račun za vodu, prečišćavanje otpadnih voda i kanalizaciju za dvosobni stan u kome žive dva člana domaćinstva iznosi oko 280 dinara, dok je za iznošenje smeće duplo veći-550 dinara. Kada građani govore o Poletu, preduzeću koje gazduje pijacama, kažu "dobro je da uopšte posluje s obzirom na uslove", misleći pritom na gradsku zelenu pijacu koja je ruinirana i stara više od 50 godina.

 

Jedino Toplana u plusu, ostali u minusu

 

Prema izveštajima o poslovanju četiri javna komunalna preduzeća u Valjevu, u 2021. godini, jedino je JKP Toplana ostvarilo zanemarljivu dobit od 432.000 dinara, dok su preostala tri javna komunalna preduzeća Vodovod, Vidrak i Polet zabeležila ozbiljan gubitak od ukupno 94.827.000 dinara.

 

Najveći gubitaš je Vodovod sa minusom od 86.273.000 dinara, Vidrak je zabeležio gubitak od 4.493.000 dinara, dok je gubitak Poleta iznosio 4.061.000 dinara.

 

JKP Vodovod, u godini koju je ovo preduzeće završilo sa gubitkom, imalo je 234 zaposlena, prosečna plata po zaposlenom iznosila je 72.814 dinara, dok je prosečna plata direktora bila 128.916 dinara.

 

JKP Vidrak, u godini koju je ovo preduzeće završilo sa gubitkom, imalo je 226 zaposlenih, prosečna plata po zaposlenom iznosila je 66.435 dinara, dok je prosečna plata direktora bila 155.449 dinara. Prosečna zarada direktora ovog preduzeća gubitaša je bila veća od zarade direktora Toplane, preduzeća koje je poslovalo u plusu, a koja je iznosila 135.777 dinara.

 

JKP Polet, u godini koju je ovo preduzeće završilo sa gubitkom, imalo je 27 zaposlenih, prosečna plata po zaposlenom iznosila je 72.093 dinara, dok je prosečna plata direktora bila 99.461 dinar.

Opšti pogled na stanje poslovanja četiri JKP u 2021. godini

Opšti pogled na stanje poslovanja četiri JKP u 2021. godini

 

Ni naplata potraživanja u 2021. godini nije bila jača strana ovih javnih komunalnih preduzeća, budući da je najslabiju naplatu imalo JKP Vidrak sa oko 24 posto nenaplaćenih potraživanja (procena na osnovu delimično objavljenih podataka), a da su ga pratili Vodovod sa 20,2 posto i Toplana sa 17,1 posto, dok podaci za Polet“nisu bili javno dostupni.

 

- Ako je takva naplata bila u situaciji kada su stare cene bile značajno niže od nedavno novousvojenih, i ako se tome doda, u međuvremenu, nastali značajan pad kupovne moći građana, nije za očekivati da će, po ovom parametru, rezultati u budućnosti biti uspešniji - kaže za Kolubarske.rs dr Slobodan Ilić, koji je radio istraživanja i analizu o poslovanju četiri javna komunalna preduzeća Valjeva u periodu od 2017-2021. godine.

 

On navodi da je potreba da se uradi analiza poslovanja i funkcionisanja najvažnijih valjevskih javnih komunalnih preduzeća proizašla iz datih i ponovljenih Vladinih najava da će sprovesti strukturne reforme skupog i neefikasnog javnog sektora.

 

- Kako se upotrebljavaju javni resursi u Valjevu, kako se njima upravlja, koliko posmatrana javna komunalna preduzeća (ne)odgovorno posluju i o tome izveštavaju lokalnu zainteresovanu javnost, bili su predmet sprovedenog istraživanja i izvršene analize - kaže Ilić i dodaje:

 

- Pored toga, istraživanje i analiza rađeni su i da bi inicirali sve stručne osobe našeg grada iz raznih sfera društvenog delovanja, a kojima je do njega stalo, da izvrše sopstvene analize onih aspekata za koje smatraju da su bitne i da ih predstave i, u najboljoj nameri, sučele sa drugima. Uvek sam spreman da sa svima koji sebe smatraju stručnim i ne plaše se da se javno predstave (i sebe i svoju stručnost), civilizovano sučelim naša saznanja i ideje. Raduje me ako su na dijalog o ključnim trendovima i izazovima u ovoj oblasti spremni i drugi naši sugrađani - kaže dr Ilić.

Slobodan Ilić

Slobodan Ilić (Foto: Kolubarske.rs)

 

Prema njegovim rečima, dobijeni rezultati, kao i uočeni trendovi, nisu ohrabrujući. Tome, naglašava Ilić, svakako u najvećoj meri, doprinosi odsustvo više puta obećane depolitizacije i profesionalizacije upravljanja javno komunalnim preduzećima.

 

- Pogubni rezultati praktikovanja partokratije kombinovane sa stalno prisutnom većom ili manjom feudalizacijom JKP - famozno "preuzimanje odgovornosti" za pojedina javna komunalna preduzeća, zvone na uzbunu već mnogo godina. Iako zvuk zvona odzvanja na sve strane, oni koji su nadležni, pa bi po tom osnovu morali biti i odgovorni, prave se gluvi, a oni koji takvo ponašanje nadležnih ne bi smeli da dopuste, prave se mrtvi. Građani i privrednici Valjeva, kao korisnici usluga, iako im zvuk zvona probija bubne opne (čitaj: džepove), u najboljem slučaju mrmljaju sebi u bradu, i sve što treba i ne treba-plaćaju! - zaključuje dr Slobodan Ilić.

 

Pojedini predsednici Nadzornog odbora obavljaju javni posao u tajnosti

 

Sudeći po finansijskom poslovanju tri valjevska javna komunalna preduzeća, njihovi nadzorni odbori nemaju potrebu da rade analizu poslovanja i funkcionisanja tih prduzeća. Pokušali smo da razgovaramo sa predsednicima nadzornih odbora Vodovoda, Vidraka i Poleta, ali smo uspeli samo sa predsednicom NO JKP Vodovod.

 

U Skupštini grada Valjeva su nam rekli da kontakte predsednika nadzornih odbora tih preduzeća nemaju, te su nam predložili da pozovemo ta javna preduzeća. U Vidraku nam je rečno da nam ne mogu dati telefonski broj bez dozvole Sandre Ilić, koja je predsednica Nadzornog odbora, ali, ona "svoj privatni boj ne daje za poslovne razgovore", tako je poručila. Takođe, ni u JKP Polet nisu želeli da nam daju kontakt Dobrosava Jankovića, predsednika NO njihovog preduzeća.

 

Za razliku od njih, direktor Vodovoda nam je bez problema prosledio kontakt Marijane Jevtić, predsednice NO Vodovoda koja je pristala da odgovori na naša pitanja: da li je Nadzorni odbor radio analizu uzroka gubitka javnog preduzeća i šta je zaključeno, kao i da li je NO naložio neke mere i promene koje bi dovele do pozitivnih rezultata?

 

"Nadzorni odbor JKP Vodovod se bavio problemom finansijskog gubitka preduzeća. Na sednicama smo analizirali gubitak i zajedno sa rukovodstvom preduzeli smo mere da se gubitak smanji. Tu posebno mislim na velika dugovanja HK Krušik", kazala je Marijana Jevtić.

 

Odbornici SNS ne žele da govore o preduzećima gubitašima čije nadzorne odbore i direktore oni biraju

 

Većina odbornika Skupštine grada, diskutujući na sednicama o poslovanju javnih komunalnih preduzeća, ne bavi se trenutnim stanjem i poslovanjem nego upiru prstom u bivša rukovodstva naglašavajući da su oni jedini i isključivi krivci za loše poslovanje i trenutna dugovanja. A pritom je Srpska napredna stranka na vlasti, do pre dve godine zajedno sa socijalistima, od 2012. godine. Dakle deset godina, što je dovoljno vremena za pozitivne promene kao i za pozitivno poslovanje javnih komunalnih preduzeća.

Marijana Stanojević

Marijana Stanojević (Foto: Đorđe Đoković)

 

Ivan Ilić

Ivan Ilić (Foto: Đorđe Đoković)

Nebojša Tadić

Nebojša Tadić (Foto: Đorđe Đoković)

Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke Marijana Stanojević, Ivan Ilić i Nebojša Tadić nisu želeli da odgovore na pitanja Kolubarskih.rs o poslovanju javnih komunalnih preduzeća, koja beleže gubitke, o njihovoj odgovornosti, kao i odgovornosti nadzornih odbora i direktora koje Skupština grada imenuje.

 

Odbornik opozicione SPS u valjevskoj Skupštini Đorđe Pavlović kaže da ne podržava ni predloge poslovanja ni izveštaje javnih preduzeća, i naravno da će kad za to dođe vreme, a doći će, svi direktori podneti račune.

 

- JKP Polet je preduzeće koje "uporno" i jedino posluje uz subvenciju osnivača - Grada. Ovako kako stvari stoje to javno preduzeće ne treba više da postoji na mapi grada, nisam ni za pripajanja drugim javnim preduzećima. Jasno je da je za rešavanje ovog problema potreban potpuno novi pristup, nova ideja, ali za koju lokalna vlast nije sposobna kako zbog neznanja, tako i zbog manjka hrabrosti da se donose važne i teške odluke. Kakogod, ni jedno ni drugo nije dobro jer građane košta, a rešenje se ni ne nazire – kaže Pavlović.

 

Dalje navodi da je neophodno smanjiti administrativne radnike za 80-90 posto. Era je kompjutera, potrebno je povećati broj onih koji obavljaju osnovnu delatnost.

 

Na pitanje da li postoje konsekvence za rukovodstvo koje pravi gubitak i da li postoji odgovornost nadzornih odbora javnih komunalnih preduzeća gubitaša, Pavlović kaže da ako pričamo o onome što u zakonu piše naravno da postoji! I to čitav niz mera koje se mogu primeniti kao način ’"disciplinovanja’" direktora i nadzornih odbora preduzeća koja ne rade svoj posao kako treba.

 

- Ovde je problem to što je sve nekako ’"natraške’", od postavljanja direktora, načina kako su birani, članova nadzornih odbora koji svi zajedno jedva da ispunjavaju makar i formalne uslove da budu na tim mestima. Onda je "natraške" kriterijum po kojem se određuju, ne najstručniji i najbolji već prvaci u "šlihtanju", šampioni ulizištva, asovi "otkucavanja" i heroji ispraznog komentarisanja po društvenim mrežama. I što je najgore od svega, postavljaju se osobe sa sumnjivim diplomama sa kojekakvih izmišljenih fakulteta. Odgovornost? Od takvih? To bi značilo kvalitativni skok unapred za koji ekspertska vlast u Valjevu ni po čemu nije spremna. A pošto nije spremna građani će im pomoći na izborima da spoznaju istinu posle čega će biti samo i jedino odgovornosti – smatra Pavlović.

 

Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke nisu želeli da odgovore na pitanje zbog čega predsednike nadzornih odbora javnih preduzeća, za vreme čijeg mandata je preduzeće poslovalo sa gubitkom, kasnije imenuju za predsednike nadzornih odbora drugih javnih komunalnih preduzeća, i umesto da budu kažnjeni i smenjeni oni očigledno bivaju nagrađeni.

Đorđe Pavlović

Đorđe Pavlović (Foto: Đorđe Đoković)

 

Opozicioni odbornik Đorđe Pavlović kaže da je takav izbor predsednika nadzornih odbora jasan, jer političko bratstvo na vlasti u gradu štiti "svoje" i ne može, a verovatno i neće, da shvati da je vlast u gradu vlast za sve. I one koji ih glasaju, i one koji su opozicija, i za građane i za seljake, i za radnike i za intelektualce, i za leve i za desne, i za vakcinisane i za nevakcinisane, jednostavno za sve. "I umesto da se nesposobnih i korumpiranih rešvaju i izvode ih pred odgovornost oni ih samo vozaju od jednog do drugog preduzeća, a građani taj ringišpil vlasti treba nemo da posmatraju i naravno finansiraju" kaže Pavlović

 

Odbornici vladajuće SNS nisu želeli da odgovore ni na pitanje da li analiziraju ili postavljaju pitanje opravdanosti pojedinih troškova javnih komunalnih preduzeća koja ostvaruju gubitke, jer činjenica je da imaju veće troškove nego što su njihove finansijske mogućnosti? "Ukoliko analizirate troškove, po Vašem mišljenju koji su to neopravdani i nepotrebni troškovi?", pitali smo ih, ali smo ostali bez odgovora.

 

Odbornik Socijalističke partije Srbije, odgovarajući na ta pitanja, kaže da je rad javnih preduzeća predmet interesovanja svih građana, i svi se sa njihovim radom svkodnevno suočavamo.

 

- Kada vidimo musavu i prljavu ulicu, smeće na svakom mogućem koraku, raskopanu ulicu, rupe na "zađubrenim" trotoarima, vodu ili kanalizaciju koje cure, pse lutalice kako se šetaju čak i ispred ulaza u zgradu Gradske uprave, pretrpane kontejnere, kada treba da platimo duplo veće račune za vodu i enormno visoke račune za grejanje. I umesto da se gradska vlast i direktori javnih preduzeća bave rešavanjem problema oni se bave sami sobom i neprestano nam se žale, i to redom, kako je neko drugi kriv, kako je kriza, kako nemaju dovoljno radnika, spisak žalbi je podugačak - navodi Đorđe Pavlović.

 

On smatra da, u uslovima u kojima se javna komunalna preduzeća nalaze, troškovi kojih se moraju odmah rešiti su, pre svih, višak zaposlenih, neefikasna sredstva za rad, promašene investicije. Naglašava da je potreban potpuno novi pristup upravljanju, od vrha do dna.

 

"Teško je biti pametan sa ovakvom postavkom direktora javnih preduzeća", glasi odgovor Đorđe Pavlovića na pitanje da li je jedan od načina izlaska iz minusa javnih komunalnih preduzeća povećanje cena komunalnih usluga? 

 

- Prvo i osnovno jeste to da direktori javnih preduzeća treba da se biraju na javnom konkursu, sa odgovarajućim kavalifikacijama, sa radnim iskustvom, a ne da mesto direktora bude plen za  političke partije i nagrada pojedincima za "kvalitetno" botovanje, sakupljanje sigurnih glasova i kao rezutat pobede u takmičenju za najvećeg poltrona u stranci – kaže odbornik SPS.

 

Pavlović je u nekoliko navrata za skupštinskom govornicom predlagao nekoliko rešenja, na koja sada podseća: pretresti platne spiskove za početak i obelodaniti sve parazite; zakonski naplatiti svim učesnicima i saučesnicima u upropašćivanju javnih preduzeća;pretresti sve neplaćene račune pojedinaca kojima se opraštaju milonski dugovi; reorganizovati i preusmeriti višak neradnika na mesta gde će doprinositi (proveriti sve diplome, dati otkaz svim onima sa lažnim dilplomama kojekavih privatnih fakulteta uz kažnajvanje). Dalje, smeniti sve direktore, uz detaljnu proveru njihovog minulog rada. Postaviti odgovorne ljude sa validnim diplomama i sa radnim iskustvom. "Pa tek onda mogu da se podižu cene", kaž Pavlović i dodaje da su se aktuelna rukovodstva isuviše kompromitovala, svako poskupljenje pre rešavanja "curenja" sredstava će izazvati revolt građana.

 

- Džepovi su sve prazniji, kupovna moć sve manja, a obaveze sve veće. Samosažaljenje nije rešenje. Optuživanje drugih, ko god ti drugi bili, počev od Marsovaca pa do svih ostalih, još manje! Samoobmanjivanje i pravljenje mrtvim, po pravilu, najčešće rezultira beskorisnom kasnom pameću. Da li ćemo dopustiti da nam budućnost još jednom potvrdi iskustva iz prošlosti? Ja ne bih! A vi? -  pita dr Slobodan Ilić, koji je radio analizu poslovanja i funkcionisanja najvažnijih valjevskih javnih komun preduzeća. 

 

******

"This article is produced within the project Back to Basics - Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Kolubarske d.o.o. and may in no way be taken to reflect the views of the European Union".
 
"Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak - Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran Kolubarske d.o.o i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije". 


 

Aktuelno

 (foto: )
Na platou Centra za kulturu Pre 2 minuta

Noćni bazar u Valjevu

Turistička organizacija Valjevo, u saradnji sa "Novosadskim noćnim bazarom", po prvi put u našem gradu organizuje u subotu, 22. juna "Noćni bazar" na platou Centra za kulturu. Osim promotivnog i...