Posečen drvored na Pećini (foto: Kolubarske.rs)
Posečen drvored na Pećini (foto: Kolubarske.rs)
25.01.2023, 11:20

Inspekcija utvrdila da je “seča drveća na Pećini u skladu sa planskim dokumentom”

č: | fb:

Republička šumarska inspekcija je utvrdila da je seča drveća u Parku Pećina "izvršena u skladu sa planskim dokumentom", navodi se u saopštenju Valjevskog pokreta otpora. Međutim, ovo udruženje naglašava da Sanacioni plan ne može biti planski dokument u smislu odredbi Zakona o šumama.

 

Valjevski pokret otpora je 12. decembra 2022. godine podneo prijavu republičkom šumarskom inspektoru zbog bespravne seče u Parku Pećina, izvršene protivno odredbama Zakona o šumama.

 

"Obavešteni smo da je, po našoj prijavi, izvršen vanredni inspekcijski nadzor preduzeća 'Agrorazvoj – valjevske doline' d.o.o. Valjevo, koje gazduje šumama i park - šumama u svojini grada Valjeva. Zaključak inspekcije je da je seča u Parku Pećina izvršena u skladu sa 'planskim dokumentom' donetim na osnovu čl. 16 st. 7 Zakona o šumama, pod nazivom 'Sanacioni plan oštećenih šuma usled fitopatoloških oboljenja i etimoloških oštećenja iz 2021. za period od 2021 – 2026. godine na koji je saglasnost dalo i nadležno ministarstvo. Takođe, konstatovano je da su seča, kao i pošumljavanje, izvršeni u skladu sa odredbama Zakona o šumama, i da će se radovi u Parku Pećina nastaviti tokom 2023. godine", navodi Valjevski pokret otpora.

 

Ovo udruženje građana smatra da navedeno obaveštenje, najblaže rečeno, predstavlja pokušaj vređanja inteligencije građana Valjeva, koje ima za cilj da se legalizuju nelegalne radnje preduzeća 'Agrorazvoj – valjevske doline'.

 

"To je jedini logičan zaključak s obzirom na to da bilo kakav 'Sanacioni plan' ne može biti planski dokument u smislu odredbi Zakona o šumama. Samim tim, isti ne može ni predstavljati zakonit osnov za postupanje u park šumama, bez prethodno doneta dva strateška planska dokumenta: 'Osnova gazdovanja šumama grada Valjeva' i 'Programa gazdovanja šumama grada Valjeva'. Prvi dokument, koji je prethodno morao biti donet, je desetogodišnji program gazdovanja šumama pod nazivom 'Osnova gazdovanja šumama grada Valjeva' i to od strane Skupštine grada, na koji saglasnost daje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na osnovu tog dokumenta, pristupa se donošenju godišnjih programa gazdovanja šumama pod nazivom 'Program gazdovanja šumama Grada Valjeva', koji donosi preduzeće 'Agrorazvoj – valjevske doline'. Svaka radnja koja se sprovodi u šumama i park - šumama na teritoriji našeg grada mora biti predviđena navedenim strateškim dokumentima, pa tako i bilo kakva seča stabala u Parku Pećina", navodi Valjevski pokret otpora uz podsećanje da su više puta javno postavljali pitanje - kada su nadležni organi doneli ova dokumenta, međutim odgovor na ovo pitanje građani Valjeva nikada nisu dobili.

 

"Isto pitanje preduzeću 'Agrorazvoj – valjevske doline' bio je u obavezi da postavi i republički šumarski inspektor, što je svesno izbegao da učini. Takvo nečinjenje ima za posledicu ne samo novo flagrantno kršenje zakona od strane državnih organa već ukazuje i na jasnu nameru ove vlasti da nastavi sa uništavanjem Parka Pećina", saopštava Valjevski pokret otpora i poručuje:

 

"Shodno iznetom, na nama je da nastavimo pravnu borbu za očuvanje Parka Pećina, ali je očigledno da će se ta borba u budućnosti voditi i radikalnijim metodama jer nam ništa drugo ne preostaje u državi u kojoj su zakoni samo mrtvo slovu na papiru!".

 

Podsećamo, u Parku Pećina je krajem novembra posečeno na desetine stabala, što je izazvalo burne reakcije i negodovanje Valjevaca, koji su zaključili, na osnovu panjeva, da su stabla bila zdrava i da su bez razloga posečena, te da se radi o "uništavanju najvrednijeg, najstarijeg i najlepšeg gradskog parka".

 

Preduzeće "Agrorazvoj - valjevske doline", koje gazduje šumama i šumskim zemljištem koji su u vlasništvu Grada, je saopštilo da su posečena bolesna stabla i da je urađeno sve u skladu sa zakonom.

 

S druge strane, Valjevski pokret otpora je naveo da saopštenje preduzeća koje gazduje parkom predstavlja "običan populistički pamflet, kojim su samo potvrđene sumnje građana da se radovi u parku izvode protivno odredbama Zakona o šumama". Ubrzo je ovo Udruženje građana uputilo zahtev republičkoj šumarskoj inspekciji da utvrdi da li je bilo nepravilnosti prilikom seče drvoreda u Parku Pećina.

 

Aktuelno

Konferencija za novinare POKS (foto: POKS)
Nezvanično Pre 13 sati 41 minuta

POKS: vanredni lokalni izbori u Osečini i Ljigu

Od opština Kolubarskog okruga vanredni lokalni izbori biće raspisani jedino u Osečini i Ljigu, u Mionici se "vodi borba između dve frakcije SNS", raduje to što će Valjevo imati lokalne izbore u...  · 1 komentar

Vakcinacija (foto: DjordjeDjokovic)
U Domu zdravlja Pre 17 sati 2 minuta

Počela vakcinacija protiv gripa

U Domu zdravlja Valjevo je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, koja se sprovoditi radnim danima od 7 do 19 časova u prizemlju Doma zdravlja Valjevo, preko puta glavnog ulaza.