Valjevo (aerozagađenje) (foto: Đorđe Đoković)
Valjevo (aerozagađenje) (foto: Đorđe Đoković)
29.03.2023, 07:01

Prezentacija dokumenta "Energetska politika Valjeva"

č: | fb:

Valjevo je u mogućnosti da koristi lokalno dostupne izvore energije, kao što su geotermalni izvori, biomasa i solarna energija, kako bi se priključilo na sistem daljinskog grejanja čime bi se smanjila upotreba fosilnih goriva, ali i zagađenje vazduha, jedan je od zaključaka održane prezentacije dokumenta "Energetska politika grada Valjeva".

 

Događaj je organizovalo udruženje građana "Lokalni odgovor" iz Valjeva.

 

"Energetska politika grada Valjeva je okvirni strateški dokument koji treba da ponudi granice u kojima se kreće razvoj lokalne energetike, što se najviše odnosi na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, a povezano je sa smanjenjem zagađenja vazduha i očuvanjem životne sredine", rekao je konsultant Slobodan Jerotić i dodao:

 

"Ideja je da se što više objekata priključi na daljinsko grejanje, da se ugase individualna ložišta koliko god je moguće, kako bismo imali tehnički, finansijski i ekološki održiv sistem", naveo je Jerotić.

 

Slobodan Jerotić

Slobodan Jerotić (Foto: Lokalni odgovor)

Po njegovom mišljenju, inicijativom za besplatno priključenje dobijaju svi - građani priključak, Toplana veći broj korisnika i održivije poslovanje, Grad efikasnije poslovanje svog javnog preduzeća i bolje ekološko stanje. Jerotić smatra da bi to dovelo i do pokretanja projekata poput utopljavanja zgrada, kombinovanih načina grejanja u kombinaciji sa toplotnim pumpama ili fotonaponskim panelima, što dovodi do jeftinije toplotne energije i angažovanje lokalne privrede.

 

Jerotić je istakao da je dobro to što Toplana umesto mazuta koristi komprimovani gas i što će prirodni gas doći do Valjeva, ali to je i dalje fosilno gorivo koje emituje sekundarne polutante, odnosno PM čestice.

 

"Zbog toga je neophodno obezbediti subvencije i povoljne dugoročne kredite za prelazak domaćinstava na ekološki prihvatljivije vidove grejanja, recimo osnovati Budžetski fond za prelazak na obnovljive izvore energije. Građanima će računi biti manji i iz te uštede moći će da finansiraju otplatu kredita. Takođe je jako bitna termoizolacija objekata kojom se značajno smanjuje potrošnja energije", zaključio je predstavljanje dokumenta Slobodan Jerotić.

Zoran Vasić

Zoran Vasić (Foto: Lokalni odgovor)

Energetski menadžer grada Valjeva Zoran Vasić predočio je da je Grad usvojio Izveštaj o riziku i ranjivosti na klimatske promene i Izveštaj o osnovnom inventaru gasova sa efektom staklene bašte, a u pripremi su: Program i Plan energetske efikasnosti grada Valjeva 2023-2025. godina i Akcioni plan za održivu energiju i klimu grada Valjeva (SECAP). Kada je u pitanju stanje energetike grada Valjeva, podaci o načinu grejanja Valjevaca su zabrinjavajući.

 


"Prema raspoloživim podacima od 37.334 domaćinstava na daljinsko grejanje je priključeno samo 4.659 ili 12,48 posto. Sopstveno etažno grejanje ima skoro 31 posto domaćinstava i kao gorivo pretežno koriste drvo i ugalj. Individualna domaćinstva bez etažnog grejanja takođe najviše koriste ogrevno drvo, zatim električnu energiju pa ugalj, a interesantan je podatak da se skoro 60 odsto stanova u zgradama greje na drvo. Postojeće stanje odlikuje velika i neracionalna potrošnja energije, starost i tehnološka zastarelost većine proizvodnih kapaciteta, smanjena pouzdanost i efikasnost njihovog rada, nedovoljna zaštita životne sredine i nepostojanje realnih cena i pariteta energije", kazao je Vasić.

 

Sa druge strane, Vasić navodi da potencijali sunčevog zračenja, biomase i hidrotermalne energije (za koju su rađena istraživanja) pokazuju da bi grad Valjevo iz obnovljivih izvora energije godišnje mogao da proizvede i preda u elektroenergetsku mrežu gotovo 260 GWh (gigavat časova).

Prezentacija Energetska politika

Prezentacija Energetska politika (Foto: Lokalni odgovor)

 

Dokument "Energetska politika grada Valjeva" kao pokazatelje uspešnosti predviđa da lokalna samouprava u periodu 2023-2025. godine usvoji programe i akcione planove energetske efikasnosti i za ublažavanje energetskog siromaštva, ali i konkretne mere, poput upotrebe obnovljive energije u sistemu daljinskog grejanja, izgradnju fotonaponske centrale bar na jednoj zgradi do 2023. godine, rekonstrukciju grejnih instalacija, a do 2030. godine i proizvodnju više od 50 odsto energije iz obnovljivih izvora, kao i energetske razrede i energetske pasoše za zgrade.

 

U dokumentu se predlaže i formiranje Zelenog saveta, koji bi činili predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora, a koji bi doprineo ubrzanju aktivnosti.

 

Programski direktor RES fondacije Aleksandar Macura konstatovao je da na osnovu procene potrebnih investicija u sisteme grejanja u Valjevu koje bi dovele do smanjenja koncentracije zagađujućih materija do zakonski propisanog nivoa, veliki zadatak je pred Valjevom i tu nije dovoljan jedan energetski menadžer da isporuči sve projekte.

 

"Trebalo bi da utičemo i na investicione odluke domaćinstava, a jedan od načina je sufinansiranje koje već postoji kroz neke projekte, ali vidimo da je relativno složeno i ne pogađa sve slojeve. To znači da mora postojati poseban mehanizam za socijalno osetljive građane. Osim toga, upravnici stambenih zajednica mogu imati veliku ulogu u predlaganju rešenja za unapređenje energetske efikasnosti – da li će to biti toplotne pumpe ili solarni paneli, potrebna nam demokratizacija u energetici i bilo bio dobro da Grad oslušne i bude otvoren za nova rešenja", zaključio je Macura.

 

Na prezentacije dokumenta "Energetska politika grada Valjeva" su učestvovali i predstavnici JKP Toplana Valjevo, upravnici stambenih zajednica, novinari, predstavnici nevladinog sektora, Valjevskog udruženja potrošača i drugi građani.

 

Dokument koji predstavlja sažetak buduće lokalne energetske politike sa preporukama (policy brief) je pripremljen u okviru projekta "Civilno društvo za energetsku tranziciju: Uključi se!", u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine (RERI), sa ciljem podsticaja učešća javnosti u procesu usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije (INEKP). Projekat podržava Britanska ambasada u Srbiji.

Aktuelno

Akcija
Akcija "Tvojih 15 minuta" Pre 1 sati 47 minuta

Zašto Valjevci izlaze na predstojeće lokalne izbore?

Glasam jer je to moja dužnost, glasam jer je to obaveza. Glasam iz navike. Glasam jer hoću da podržim državu. Borim se za bolje sutra. Za budućnost mladih. Da ne odem u inostranstvo. Nisam...

Vučević i Gojković - otvaranje Gerontološkog centra (foto: )
Izbori 2024 - Politički marketing Pre 1 sati 46 minuta

SNS: Pet razloga koji čine Valjevo još boljim

Da li ste znali da je napokon otvoren Gerontološki centar? Valjevo danas ima realizovane projekte kojima može da se pohvali, a građani mogu da budu sigurni da će data obećanja biti i ispunjena - za...

Parking Gradske uprave (foto: Kolubarske.rs)
Raspisan tender Pre 23 sati 33 minuta

Grad kupuje 38.000 litara goriva

Gradska uprava kupuje 38.000 litara goriva, vrednost tendera je 7,1 milion dinara. Prošle godine kupljena je identična količina, a rekordna je bila 2018, potrošeno je 74.000 litara, dok je pre osam...  · 4 komentara

Centar za kulturu (foto: Đorđe Đoković)
Na platou Centra za kulturu Pre 1 dan 1 sati

Ulična akcija "Tvojih 15 minuta"

U susret lokalnim izborima 2. juna Nacionalna koalicija za decentralizaciju je pokrenula kampanju za motivisanje glasača da izađu na izbore. U petak 24. maja od 11 do 14 časova na platou Centra za...  · 2 komentara