Deponija (foto: Đorđe Đoković)
Deponija (foto: Đorđe Đoković)
20.11.2023, 07:53

Edukativne emisije za zaštitu životne sredine ili za zaštitu Gradske uprave?

č: | fb:

Gradska uprava raspisala je javnu nabavku – Izrada i emitovanje video eimisija edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine. Procenjena vrednost je 625 hiljada dinara, a rok za podnošenje ponuda je 21. novembar.

 

Kako je navedeno, cilj izrade i emitovanja emisija edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine je ekološko obrazovanje građana, razvoj ekološke svesti i popularizacija zaštite životne sredine. Zatim, ukazivanje na značaj zaštite životne sredine i njeno očuvanje, kao i informisanje građana Valjeva o stanju životne sredine i merama koje grad Valjevo i Gradska uprava sprovode na zaštiti životne sredine.

 

Prema projektnom zadatku ove javne nabavke, potrebno je da se izvrši priprema, snimanje i emitovanje video emisija informativno-edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine u nadležnosti lokalne samouprave, u trajanju svake emisije od 20-30 minuta. Predviđeno je emitovanje na lokalnim TV stanicama, na platformama društvenih mreža kao i na zvaničnom veb sajtu Grada Valjeva.

 

Sudei prema projektnom zadatku, pored toga što će to biti emisije informativno-edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine, biće to i propagandne emisije finansirane novcem iz budžeta.

 

U projektnom zadatku precizirana je i tematika emisija

 

  • Upravljanje zaštitom životne sredine

 

Izrada strateških i akcionih planova iz oblasti zaštite životne sredine; njihov značaj i primena. Izjava resornih službenika Gradske uprave. Konkretni projekti i aktivnosti, prvenstveno za ublažavanje prekoračenja pojedinih vrednosti zagađenja vazduha. Izjave predstavnika Grada i Gradske uprave, izjave korisnika mera.

 

  • Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

 

Praćenje parametara kvaliteta vazduha, površinskih voda, zemljišta, monitoring buke. Ekspertize kvaliteta životne sredine. Pokazatelji i rezultati analiza. Načini zagađivanja životne sredine i zagađivači, inspekcijski nadzor. Izjave resornih službenika Gradske uprave i predstavnika ustanova i firmi koje realizuju merenja i nadzor.

 

  • Upravljanje otpadom i otpadnim vodama (kanalizacija i prerada otpadnih voda)

 

Upravljanje komunalnim otpadom na području grada Valjeva: sakupljanje, distribucija i deponovanje. Divlje deponije i njihovo uklanjanje, "crne tačke" za formiranje divljih deponija. Mogućnosti razvrstavanja otpada i reciklaže. Planovi po pitanju izgradnje regionalne sanitarne deponije u Kaleniću. Upravljanje otpadnim vodama i kanalizaciona infrastruktura. Stanje sa kanalizacionom mrežom i preradom otpadnih voda. Izgradnja kišne i  fekalne kanalizacione mreže. Izjave predstavnika Gradske uprave, Vidraka, Vodovoda.

 

  • Zaštita prirode (biljnog i životinjskog sveta)

 

Program upravljanja zaštićenim područjem, predelom izuzetnih odlika klisure Gradac. Uređenje i unapređenje zaštićenog područja u skladu sa Programom planiranih aktivnosti Ekološkog društva "Gradac", koje upravlja zaštićenim prirodnim dobrom. Mere, planovi, izazovi. Stanje sa biljnim i životinjskim svetom u zaštićenom području. Izjave predstavnika EKOD Gradac, građana – posetilaca zaštićenog prirodnog područja. Predeo izuzetnih odlika planina Maljen, kao novoproglašeno (avgust 2021) zaštićeno područje, koje delimično pripada teritoriji grada Valjeva, a povereno je na upravljanje JP za gazdovanje šumamama "Srbijašume".

 

Rok za izradu emisija je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Aktuelno

Policija (foto: Kolubarske.rs)
Saopštenje Pre 1 dan 1 sati

Uhapšena Valjevka zbog utaje poreza

Valjevska policija uhapsila je S. Đ. (1993) iz Valjeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila četiri krivična dela poreska utaja. Kako se sumnja, ona je izbegla da plati porez i oštetila...  · 3 komentara

Izložba cveća u Parku na Jadru (foto: Kolubarske.re)
U Valjevu do nedelje 19.04.2024

Izložba cveća, vina i rakije

Izložba cveća i sadnog materijala otvorena je danas u Parku Vide Jocić na Jadru, dok je u Knez Miloševoj ulici otvorena Izložba vina i rakije. Obe izložbe će trajati do nedelje, 21. aprila. "Ovo je...  · 2 komentara