Deponija (foto: Đorđe Đoković)
Deponija (foto: Đorđe Đoković)
20.11.2023, 07:53

Edukativne emisije za zaštitu životne sredine ili za zaštitu Gradske uprave?

č: | fb:

Gradska uprava raspisala je javnu nabavku – Izrada i emitovanje video eimisija edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine. Procenjena vrednost je 625 hiljada dinara, a rok za podnošenje ponuda je 21. novembar.

 

Kako je navedeno, cilj izrade i emitovanja emisija edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine je ekološko obrazovanje građana, razvoj ekološke svesti i popularizacija zaštite životne sredine. Zatim, ukazivanje na značaj zaštite životne sredine i njeno očuvanje, kao i informisanje građana Valjeva o stanju životne sredine i merama koje grad Valjevo i Gradska uprava sprovode na zaštiti životne sredine.

 

Prema projektnom zadatku ove javne nabavke, potrebno je da se izvrši priprema, snimanje i emitovanje video emisija informativno-edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine u nadležnosti lokalne samouprave, u trajanju svake emisije od 20-30 minuta. Predviđeno je emitovanje na lokalnim TV stanicama, na platformama društvenih mreža kao i na zvaničnom veb sajtu Grada Valjeva.

 

Sudei prema projektnom zadatku, pored toga što će to biti emisije informativno-edukativnog karaktera iz oblasti zaštite životne sredine, biće to i propagandne emisije finansirane novcem iz budžeta.

 

U projektnom zadatku precizirana je i tematika emisija

 

  • Upravljanje zaštitom životne sredine

 

Izrada strateških i akcionih planova iz oblasti zaštite životne sredine; njihov značaj i primena. Izjava resornih službenika Gradske uprave. Konkretni projekti i aktivnosti, prvenstveno za ublažavanje prekoračenja pojedinih vrednosti zagađenja vazduha. Izjave predstavnika Grada i Gradske uprave, izjave korisnika mera.

 

  • Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

 

Praćenje parametara kvaliteta vazduha, površinskih voda, zemljišta, monitoring buke. Ekspertize kvaliteta životne sredine. Pokazatelji i rezultati analiza. Načini zagađivanja životne sredine i zagađivači, inspekcijski nadzor. Izjave resornih službenika Gradske uprave i predstavnika ustanova i firmi koje realizuju merenja i nadzor.

 

  • Upravljanje otpadom i otpadnim vodama (kanalizacija i prerada otpadnih voda)

 

Upravljanje komunalnim otpadom na području grada Valjeva: sakupljanje, distribucija i deponovanje. Divlje deponije i njihovo uklanjanje, "crne tačke" za formiranje divljih deponija. Mogućnosti razvrstavanja otpada i reciklaže. Planovi po pitanju izgradnje regionalne sanitarne deponije u Kaleniću. Upravljanje otpadnim vodama i kanalizaciona infrastruktura. Stanje sa kanalizacionom mrežom i preradom otpadnih voda. Izgradnja kišne i  fekalne kanalizacione mreže. Izjave predstavnika Gradske uprave, Vidraka, Vodovoda.

 

  • Zaštita prirode (biljnog i životinjskog sveta)

 

Program upravljanja zaštićenim područjem, predelom izuzetnih odlika klisure Gradac. Uređenje i unapređenje zaštićenog područja u skladu sa Programom planiranih aktivnosti Ekološkog društva "Gradac", koje upravlja zaštićenim prirodnim dobrom. Mere, planovi, izazovi. Stanje sa biljnim i životinjskim svetom u zaštićenom području. Izjave predstavnika EKOD Gradac, građana – posetilaca zaštićenog prirodnog područja. Predeo izuzetnih odlika planina Maljen, kao novoproglašeno (avgust 2021) zaštićeno područje, koje delimično pripada teritoriji grada Valjeva, a povereno je na upravljanje JP za gazdovanje šumamama "Srbijašume".

 

Rok za izradu emisija je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Aktuelno

Preventivni pregled (foto: Branko Petrović)
U Domu zdravlja Pre 15 sati 17 minuta

Oko 250 sugrađana na preventivnim pregledima

Ultrazvučni pregled dojke za žene i PSA test za otkrivanje tumora prostate u ranoj fazi kod muškaraca ponovo su izazvali veliko interesovanje sugrađana. Ultrazvučni pregled dojke urađen je za 102...  · 1 komentar

Tribina ProGlas u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 30.11.2023

Dobar (Pro)glas se daleko čuje...

Veliki je događaj bila tribina, sa inicijatorima ProGlasa! Ne toliko zbog njih samih, dovoljno su veliki i bez nas i našeg priznavanja takvim. Ne toliko ni zbog onog što su rekli, dovoljno su to...  · 9 komentara