Desankin trg - Štedionica (foto: Đorđe Đoković)
Desankin trg - Štedionica (foto: Đorđe Đoković)
07.06.2024, 06:55

Za rekonstrukciju štedionice ponuđač mora da ima četiri kamiona kipera nosivosti preko 10 tona

č: | fb:

Gradska uprava Valjeva je produžila rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku rekonstrukcija nekadašnje zgrade Štedionice u kojoj su do pre osam godina bili Radio Valjevo i nedeljnik Napred. Prvobitni rok za podnošenje ponuda je bio 27. maj, a produžen je do 19. juna.

 

Procenjena vrednost ove javne nabavke je blizu 80 miliona dinara bez PDV-a, a gradsko rukovodstvo je rekonstrukciju tog zdanja na Desankinom vrencu najavilo kao jedan od kapitalnih projekata za ovu godinu.

 

Na portalu javnih nabavki objavljena su brojna pitanja i dileme zainteresovanih za ovaj tender. Više postavljenih pitanja ukazuje na tehničke greške i propuste naručioca, kao i na to da uz javnu nabavku nisu objavljeni svi projekti i dokumentacija, važna za sačinjavanje ponude.

 

Među pitanjima koje se izdvaja je ono koje se odnosi na obavezu - uslov da ponuđač poseduje četiri kamiona kipera nosivosti preko 10 tona.

 

"Iz kog opravdanog razloga naručilac zahteva da ponuđač poseduje kamion kiper nosivosti preko 10 tona i to četiri komada? Koji je to deo radova i materijal koji istovremeno zahteva prevoz putem četiri kamiona kipera nosivosti preko 10 tona? Molimo vas da zahtevani uslov svedete na 2 komada što smatramo srazmernim za predmetnu nabavku", navedeno je u pitanju ponuđača.

 

U odgovoru Gradske uprave stoji da je procena naručioca, bez navođenje o kakvoj proceni se radi i na osnivu čega je urađena procena, da je za dobro izvršenje posla potrebno najmanje četiri kamiona. "U odnosu na procenjenu vrednost nabavke i posao koji je potrebno uraditi, naručilac je zatražio minimalan broj tehničkih sredstava kojima je potrebno da  ponuđač raspolaže", piše u odgovoru Gradske uprave na pitanje koji je to deo radova i materijal koji istovremeno zahteva prevoz putem četiri kamiona kipera nosivosti preko 10 tona?

 

Sudeći prema pitanjima i zahtevima potencijalnih učesnika na ovom tenderu, Gradska uprava je propustila da uz javnu nabvaku objavi dokumenaciju koja je važna za ova posao.

 

"Molimo vas da postavite na portal projektno tehničku dokumentaciju i šeme stolarije kako bi ponuđači lakše formirali ponudu", jedan je od zahteva na koji naručilac odgovara da će dostaviti navedenu tehničku dokumentaciju, izmeniti konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za podnošenje ponuda.

 

„Projekat rekonstrukcije zgrade predviđa obnovu ornamentalne fasade odnosno venaca na fasadi. U predmeru su ti venci označeni brojevima V1, V2, V3…V13. Molimo Vas da objavite projekat rekonstrukcije fasade kako bismo lakše mogli da zaključimo o kojim vencima se radi i formiramo uporedivu ponudu“, piše u zahtevu, a naručilac odgovara da će priložiti projekat fasade.

 

Potencijalni punuđač je ukazao i na jednu "tehničku" grešku: "Poštovani, u objavljenoj formi potvrde stoji u naslovu naziv javne nabavke investiciono održavanje puteva, a i broj nabavke ne odgovara ovde predmetnom postupku".

 

Odgovor je bio kratak: "Naručilac će ispraviti tehničku grešku".

 

Namera gradske vlasti je da zdanje na Desankinom vencu, koje je napušteno već osam godina, bude Gradska kuća. Predviđeno je da u prizemlju bude Matična služba, dok će na prvom spratu biti reprezentativni prostor koji će služiti za prijeme delegacija, održavanje svečanosti i sastanaka. Biće iskorišćen i prostor u potkrovlju. Ukupna površina tog zdanja je oko 500 metara kvadratnih.

 

 

 

Aktuelno

Fontana (foto: Đorđe Đoković)
Savet doktora 13.06.2024

Kako se prilagoditi temperaturnim promenama

Prvi, nagli temperaturni talas ovog juna doneo je zdravstvene tegobe mnogim sugrađanima, a pogotovo starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Svaki čovek poznaje svoj organizam i treba da se...  · 2 komentara

Medalje za valjevske matematičare (foto: Podružnice matematičara Valjevo)
Na međunarodnom takmičenju 13.06.2024

Deset medalja za valjevske matematičare

Valjevski matematičari osvojili su deset medalja na ovogodišnjem finalnom međunarodnom matematičkom takmičenju "Kengur bez granica" za učenike osnovnih i srednjih škola. Rezultati koje su postigli...  · 1 komentar