Petnička pećina (foto: Đorđe Đoković)
Petnička pećina (foto: Đorđe Đoković)
20.04.2017, 06:58

Grad ima plan, a pojedinci lični interes

č: | fb:

U gradskom budžetu opredeljena su sredstva za uređenje prostora ispred Petničke pećine, a u sklopu tih radova predviđeno je da se most, koji je sada srušen, rekonstruiše i stavi u funkciju što bi vlasnicima okolnih parcela omogućilo komunikaciju, otuda iznenađuje postupak bespravne gradnje puta i rušenje drvenog mosta.

 

Ovo je na konferenciji za novinare izjavio član Gradskog veća i zamenik predsednika Radne grupe za uređenje Petnice David Maksimović, koji je izrazio negodovanje zbog nelegalne izgradnje puta kod Petničke pećine koja je zaštićeno prirodno dobro.

 

"Tender i premer građevinskih radova za uređenje prostora ispred Petničke pećine, koji je sada devastiran, urađen je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode i njihovi stručnjaci su nekoliko puta dolazili u Valjevo i Petničku pećinu, sve sa ciljem da nađemo najbolje rešenje da se ovaj prostor, pre svega sačuva, i sredi. Ono što je najtužnije jeste to da je u premeru građevinskih radova, javna nabavka je inače u toku, predviđeno da se most, koji je sada srušen, rekonstruiše i stavi u funkciju. Ovaj čin bespravne gradnje je besmislen, ako imamo na umu da je Grad preduzeo korake koji bi ovim ljudima omogućili normalnu komunikaciju ka svojoj imovini", rekao je Maksimović.

David Maksimović

David Maksimović (Foto: Đorđe Đoković)

 

Govoreći o aktivnostima Radne grupe na uređenju Petnice, Maksimović kaže da su podeljene u nekoliko pravaca. "Jedan pravac se odnosi na projekte čija je izrada u toku, drugi pravac je izrada studije za proglašenje Petnice za turističko mesto, to je proces koji će trajati nekoliko godina, i treći pravac je imovinsko-pravni što podrazumeva nameru Grada da otkupi nekoliko parcela u blizini jezera i Petničke pećine", navodi Maksimović.

 

Važno je da se nakon proglašenja Petnice za turističko mesto odredi upravljač tog prostora.

 

Maksimović najavljuje da će izrada idejnog rešenja za projekat izgradnje kanalizacione mreže u Petnici biti završen u naredna dva-tri meseca, u toku je i izrada još nekoliko projekata koji će celokupan prostor unaprediti, među njima i projekat unutrašnjeg uređenja Petničke pećine kako bi bila dostupna turistima, projekat saobraćajne infrastrukture, a u planu je i uređenje Petničkog jezera.

 

Zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić kaže da je ideja da Petnica bude jedan novi turistički prostor valjevskog kraja sa različitim sadržajima.

"Petnička pećina je samo jedan od sadržaja, tu su još jezero, Sportsko rekreativni centar Petnica, a uz Istraživačku stanicu i izgradnju opservatorije na Rogljeviću, ceo ovaj prostor je predodređen da bude naučno-tehnološki i istraživački centar koji će predstavljati i turističku atrakciju Valjeva", rekao je zamenik gradonačelnika, koji je i predsednik Radne grupe za uređenje Petnice.

Aktuelno

Saop[tenje Pre 1 dan 1 sati

Voda u Kamenici je za piće

JKP Vodovod obaveštava korisnike koji se snabdevaju sa vodovoda Valjevska Kamenica da je voda u distributivnoj mreži za piće i da po svim parametrima odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti...  · 1 komentar

 (foto: )
Bez kraja Pre 22 sati 8 minuta

Neka se vrši pravda, a svet neka propada! Nekad bilo...

Ničeg novog pod kapom nebeskom, nema svrhe lamentirati nad "ludnicom" ili "euforijom", zvanom "Katar!". Viđana je uvek u vreme svetskih i evropskih prvenstava u fudbalu. Nešto manjih u sportovima,...