Registracija Prijava preko FB
Bez kraja

Bez kraja

Bez kraja i konca

Bez kraja
1.10.2017

Pitanje je šta je dijalog, a ne kako će se i gde voditi?

Čim je Predsednik izašao sa pozivom na "unutrašnji dijalog" o Kosovu, počeo je  dijalog o njegovom pozivu. Tačnije, serija monologa! Uz prisvajanje prava na govorenje u tuđe ime, pa i u ime svih, i diskvalifikovanje onih koji na to ne pristaju. [...]

Bez kraja
10.09.2017

A kome i da prepustimo "opšta pitanja"?

Mnogi se pitaju zašto u lokalnom mediju, ovom ili bilo kojem i bilo gde, uopšte u lokalu, toliko o ponašanju i odlukama centra? I uz tolike reakcije medija iz centra, i ljudi, usto javnih ličnosti i analitičara, iz centra? A pritom su [...]

Bez kraja
20.08.2017

Na "Balavurdija!", logično sledi "Lapot!"

Nesporazumi i sporovi između starijih i mladih, "ova današnja omladina", "nepoštovanje starijih", odnosno "nerazumevanje mladih", "jaz generacija" i slično, stari su verovatno koliko stariji i mladi. Uglavnom po mišljenju starijih, što se vidi [...] · 4 komentara

Bez kraja
16.07.2017

"Iznad institucija" ili "umesto institucija"

Za "vladavinu prava" jesu svi i javno i deklarativno! Uključujući one "na vrhu", nažalost, uglavnom kad je pravo na njihovoj strani. "Vladavina institucija" (ostalih), pominje se ređe. Ništa čudno, pravo je poznatije od institucije. Ako ništa [...] · 2 komentara

Bez kraja
15.06.2017

"Rehabilitacija", od čega i pred kim?

Rehabilitacija pred sudom ili od strane suda, rehabilitacija je za ono o čemu je raspravljao sud! Sudije, u slučaju Kalabić, a ranije Mihailović, uzalud se ubiše objašnjavajući da se ne radi o reviziji, definitivnom određivanju mesta i uloge [...] · 2 komentara