Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

27.05.2015, 18:49

A možda je to samo praznik prolećne kiše...

č: | fb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valjevo, maj 2015.

Kodak, Color Plus

Blogovi