Budžet (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Budžet (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
31.10.2022, 07:54

Uloga i značaj "Građanskog budžeta" za transparentan i participativan lokalni budžetski proces

č: | fb:

Drugi sastanak Panela grada Valjeva (PGV), građanskog, nepolitičkog, tela za praćenje i nadzor lokalnog budžetskog procesa u gradu Valjevu održan je u prostorijama Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj (COR) u Šušeoci

 

Dr Slobodan Ilić, projekt menadžer projekta "GROMOBRAN" i Marko Matić, istraživač na Projektu predstavili su rezultate praćenja lokalnog budžetskog procesa u periodu između dva sastanka.

 

Konstatovano je da je sa 38 dana zakašnjenja Gradsko veće na sednici održanoj 07. septembra 2022. godine, usvojilo Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-jun 2022. godine. Na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva nije objavljen taj Izveštaj što ukazuje na netransparentan rad nadležnih organa i odgovornih lica.

 

Postoji opravdana bojazan da su odgovorna lica nastavila sa kršenjem odredbi Zakona o budžetskom sistemu (ZBS), koje se odnose na poštovanje budžetskog kalendara. Nema objava da je Odeljenje za finansije dostavilo Gradkom veću do 15. oktobra (do kada je zakonska obaveza), Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-septembar 2022. godine, što opravdano izaziva sumnju da će Gradsko veće usvojiti i dostaviti Izveštaj Skupštini Grada do 31. oktobra (do kada je zakonska obaveza).

Slobodan Ilić

Slobodan Ilić (Foto: COR)

 

Na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva (niti na drugi javni način) nema objave da je Odeljenje za finansije dostavilo Gradskom veću do 15. oktobra (do kada je zakonska obaveza) Nacrt Oduke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, što opravdano izaziva sumnju da će biti zakazana i održana javna rasprava o nacrtu Odluke do 31. oktobra (do kada je zakonska obaveza), što bi zainteresovanim građanima ostavilo više vremena da se uključe i, što je još važnije, više utiču na planiranja budžeta Grada za narednu budžetsku godinu. Pitanje koje se postavlja je zašto se građankama i građanima Valjeva, već više godina, uskraćuje to pravo?

 

Sa velikom izvesnošću se može reći da Gradsko veće NEĆE DOSTAVITI PREDLOG Oduke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu do 01. novembra (do kada je zakonska obaveza), što ukazuje na nesposobnost nadležnih organa i odgovornih lica da poštuju zakonske odredbe i što zainteresovanim građanima TENDENCIOZNO skraćuje vreme za participaciju u lokalnom budžetskom procesu. Pitanje koje se postavlja je da li će odgovorna lica iz gradskog rukovodstva i uprave biti sankcionisana za višegodišnje bahato, uz kršenje zakona, ponašanje prema građankama i građanima Valjeva?

 

Istraživač na Projektu je na osnovu preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka PGV, prezentovao primer obračuna i praćenja pozicija stalne i tekuće budžetske rezerve u budžetu grada Valjeva za 2021. godinu. Takođe, naglasio je odgovarajuće odredbe Zakona o budžetskom sistemu, koje se odnose na moguće sankcije (član 103) u vezi sa kršenjem pojedinih zakonskih odredbi (član 76).

 

Na kraju drugog sastanka PGV zaključeno je sledeće:

 

  • Obavestiti javnost o zaključcima sa održanog sastanka;
  • Dostaviti nadležnim organima i odgovornim licima u gradu Valjevu, zaključke sa održanog sastanka;
  • Razmotriti mogućnosti pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka, zbog uočenih nepravilnosti i nezakonitosti, protiv odgovornih lica saglasno postojećim zakonskim mogućnostima.

 

U drugom delu skupa realizovana je obuka na temu "Transparentan lokalni budžetski proces i participacija građana – Građanski budžet". Posle upoznavanja učesnika obuke sa mestom, ulogom i značajem "Građanskog budžeta" (GB) prešlo se na predstavljanje i analiziranje osnovnih elemenata iz sadržaja lokalnog GB. Ponovo je tokom diskusije naglašeno da je neophodno u procesu donošenja budžeta Grada za narednu budžetsku godinu, imati GB pripremljen za javnu raspravu, a ne samo sačiniti GB posle donete Odluke o budžetu grada Valjeva za narednu budžetsku godinu.

Sastanak Panela grada Valjeva

Sastanak Panela grada Valjeva (Foto: COR)

 

Učesnici obuke su imali priliku da čuju i predloge koji bi kvalitativno podigli i još pojednostavili GB. Tako se prvi predlog odnosio na dopunu sadržaja GB sa kratkim jezgrovitim prikazom odgovora gradonačelnika na sledećih šest pitanja:

 

  • Koja su tri najveća problema grada Valjeva koje će gradsko rukovodstvo rešavati u narednoj budžetskoj godini, novcem poreskih obveznika (našim novcem)? 
  • Koje ciljeve gradsko rukovodstvo planira da ostvari u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?
  • Koje aktivnosti gradsko rukovodstvo planira da realizuje u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?
  • Kako i kojim pokazateljima će se izmeriti stepen ostvarenja planiranih ciljeva u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?
  • Koliko će našeg novca iz budžeta za narednu budžetsku godinu biti izdvojeno za planirane aktivnosti u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva, ukupno i po svakom od navedenih problema?
  • Koja lica (imenom i prezimenom, kao i funkcijom) će biti odgovorna za ostvarenje planiranih ciljeva po svakom od tri najveća problema grada Valjeva? Ovaj dodatak GB, svojim pojednostavljenim prikazom, treba da omogući svakom zainteresovanom licu u gradu Valjevu da lako razume: šta gradsko rukovodstvo planira da postigne našim novcem, koji smo im dali na upravljanje; kako će se izmeriti ostvarenja u narednoj budžetskoj godini i ko će snositi odgovornost za (ne)ispunjenje ciljeva?

 

Takođe, u cilju olakšavanja participacije građana i podizanja kvaliteta lokalnog budžetskog procesa predloženo je da se traži od odgovornih lica grada Valjeva da se polugodišnji Izveštaj o učinku budžetskih programa obavezno objavljuje uz Nacrt Odluke o budžetu za narednu budžetsku godinu u sklopu poziva za javnu raspravu.

 

Izneti predlozi značajno doprinose da se u organizovanju javne rasprave o budžetu za 2023. godinu uvedu određene izmene koje treba da omoguće kvalitetniji budžetski proces i adekvatno učešće građana u donošenju najvažnijeg lokalnog akta.

 

Aktuelno

Digitalni mamograf (ilustracija) (foto: Kolubarske.rs)
Značaj preventivnih pregleda Pre 2 sati 26 minuta

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке

U Opštoj bolnici Valjevo, analize pokazuju da je kod žena najveća brojnost oboljevanja od karcinoma dojke, u 2022. godini bilo je 111 obolelih, a u 2019. novootkrivenih slučajeva bilo je 101,...

Prostorije SNS u Valjevu (foto: Kolubarske.rs)
Oglasili se potpredsednici GrO SNS, ali ne i predsednik Pre 1 dan 2 sati

Da li orkestar zvuči raštimovano?

U danu kada se obeležava Dan Valjeva, saopštenjem za javnost oglasilo se troje potpredsednika valjevskih naprednjaka, ali ne i predsednik. U saopštenju navode rezultate SNS u Valjevu i kritikuju...  · 12 komentara