Bez kraja

Bez kraja

Bez kraja i konca

Bez kraja
29.10.2022

Non olet! (Novac ne miriše). Ni na litijum...

Sponzorisanje bilo koga ili čega, pa i sportskih klubova, nije samo neotuđivo pravo kompanija, nego i uobičajen i efikasan način reklamiranja. Pogovu, kad treba da "poprave imidž!".Tako je i sa Euro litijum Balkan, koji ništa ne prodaje pa nema [...] · 2 komentara

Bez kraja
17.10.2022

Svoje birače možete i vređati, vaši su...

U redu, vladajući su takvi kakvi su, i ne zaslužuju poštovanje. Verovatno nisu ni legitimni, jer "zna se" (mada to neko nepristrasan nije utvrdio), kako su postali vladajući. Legalni jesu, a odgovarajuće sudske instance, ma kakve da su, nisu [...] · 1 komentar

Bez kraja
12.10.2022

Kod "braće" mnogo šta je slično...

Da ono što se čini kod nas nije samo kod nas, pokazuju i "braća Hrvati". Ma koliko se trudili da to ne budu, da nisu "Balkan" nego "MitelEuropa". Sada, i kao "dio Europske zajednice".Sve u bilo kakvoj vezi sa neosporno svetim, i samo postaje [...]

Bez kraja
7.10.2022

"Teško onom, koga žene biju!"

DJV fizički nije baš bio bijen od strane žena, ali metaforično (i od jedne donekle fizički), jeste! Što kod nas zbog patrijarhalne kulture, muškarcu ne služi na čast. Žene su fizički slabiji pol čiji "posao" nije da "biju", ni rečima. [...] · 2 komentara

Bez kraja
4.10.2022

Kako bi bilo "sutra", prilično se vidi iz "danas"

Ukoliko je borba protiv nekoga ili (i) nečega oštrija, utoliko se u njoj lakše gubi borba za ono čime taj ili i to, treba da bude zamenjen(o). Mada je trajnija, i važnija! Tako je i sa posmatranjem i ocenjivanjem, istih...   U borbi opozicije [...] · 2 komentara

Bez kraja
29.09.2022

I skup rogova u vreći je "jedinstvo"!

Političari i stranke dolaze i odlaze, a jedan politički ideal, ostaje. To je "jedinstvo", uz neznatne varijacije. Počev, recimo, sa "Podaj Bože, da se Srbi slože!", ili "Samo sloga, Srbina spasava!". I stalno se traži, imali smo Stranku srpskog [...]