Zemljište u Privrednoj zoni (foto: Đorđe Đoković)
Zemljište u Privrednoj zoni (foto: Đorđe Đoković)
26.05.2021, 09:05

Čelnici Valjeva nezakonito poklonili gradsko zemljište

č: | fb:

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je, i pored mišjenja javnog Pavobranilaštva da zemljište u vlasništvu Grada ne može biti poklonjeno Republici Srbiji, potpisao ugovor sa Republičkom direkcijom za imovinu o otuđenju zemljišta površine 11,8 hektara u Privrednoj zoni.

 

Podsećamo da je grad Valjevo za potrebe buduće privredne zone 2017. godine kupio skoro 20 hektara zemljišta za 195 miliona dinara u Popučkama, a godinu dana kasnije za 39,3 miliona dinara kupljeno je još oko 4 hektara zemljišta koje je bilo u privatnom vlasništvu, a nalazi se pored već kupljenih parcela.

 

I dok Grad državi poklanja zemlju, koju su platili građani Valjeva, a koja će biti poklonjena nemačkom investitoru, odbornici Skupštine grada donose odluku da se grad Valjevo kreditno zaduži na iznos od 85 miliona dinara za kupoviu 18,14 hektara zemljišta.

Katastar nepokretnosti

Katastar nepokretnosti

 

Prema dostupnim podacima u Katastru nepokretnosti vlasnik parcele broj 14155 KO Valjevo, nije više Grad, nego je Republika Srbija Republička direkcija za imovinu. 

 

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković potvrdio je za Kolubarske.rs da je potpisao ugovor sa Republičkom direkcijom za imovinu o poklonu gradskog zemljišta državi.

 

Na pitanje Kolubarskih.rs da li mu je poznato da je mišljenje Pravobarnilaštva negativno i da odluka, koju je usvojila Skupština grada, i ugovor o otuđenju zemljišta nisu u skladu sa zakonima i Uredbom Vlade Srbije, Gojković odgovara "zavisi kako se gleda" i dodaje da "sto posto ništa protivzakonito nije uradio". Upitan da li zna šta piše u mišljenju Pravobranilaštva, Gojković kaže da mišljenje nema ispred sebe, te da ne može odgovoriti na to pitanje. "Pošaljite pitanja mejlom, pa ću Vam odgovoriti kada budem u prilici", rekao je gradonačelnik.

 

Vlast iznad zakona

 

Podsećamo, Skupština grada je 29. aprila usvojila Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade.

 

Kako je navedeno u obrazloženju ove Odluke, nemačka kompanija "Bizerba" je dostavila pismo o namerama kojim je iskazala zainteresovanost za realizaciju investicionog projekta u Valjevu i otvaranje 305 novih radnih mesta.

 

U Odluci piše i da će grad Valjevo, u "cilju realizacije projekta za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju i grad", pokloniti državi svoje zemljište površine 11,8 hektara u Privrednoj zoni u Popučkama. Nakon što Republika Srbija dobije zemljište na poklon od Valjeva i postane vlasnik, tu parcelu će pokloniti nemačkoj kompaniji "Bizerba SE &Co. KG".

 

Poklanjajući Republici imovinu grada Valjeva gradsko rukovodstvo, ali i svi ostali nadležni organi su se oglušili o negativno mišljenje Pravobranilaštva i postupili su nezakonito i suprotno Uredbi Republike Srbije o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili naknade, kao i uslovima, načinu i postupku razmene nepokretnosti.

 

Zajedničko pravobranilaštvo grada Valjeva je 17. maja, odgovarajući na zahtev načelnika Gradske uprave za dostavljanje mišljenja na nacrt ugovora o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini bez naknade između grada Valjeva i Republike Srbije, dostavilo mišljenje da "nacrt ugovora nije u skladu sa prinudnim propisima".

 

U mišljenju, koje je Kolubarskim.rs dostavljeno po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, je navedeno da "Grad može otuđiti građevinsko zemljište bez nakande Republici Srbiji u dva sličaja: kada se radi o međusobnom raspolaganju između grada Valjeva i Republike Srbije kao vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini, i kada se radi o realizaciji projekta za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju". 

 

Na konkretan ugovor između grada Valjeva i Republike Srbije nijedan od ova dva slučaja se ne odnosi. Dalje se navodi da u oba slučaja mora prethoditi poštovanje kompletne procedure i ispunjenje svih uslova propisanih Uredbom Vlade Srbije.

 

"To konkretno znači da Grad Valjevo mora dobiti prethodnu saglasnost Vlade za otuđenje građevinkog zemljišta u javnoj svojini bez naknade, da bi potom kao vlasnik zemljišta sproveo postupak neposredne pogodbe, i po sprovedenom postupku doneo odluku o zaključivanju ugovora o otuđenju sa Republikom Srbijom... U konkretnom slučaju kompletan postupak otuđenja građevinskog zemljita iz javne svojine grada Valjeva u svojinu Republike Srbije bez nakande je suprotan Uredbi", navodi Pravobranilaštvo.

 

Negativno mišljenje Pravobranilaštva

Negativno mišljenje Pravobranilaštva

U zaključku negativnog mišljenja Pravobranilaštva piše: "Kako ugovor o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini bez naknade između Republike Srbije i grada Valjeva mora biti zasnovan na pravilnoj i zakonitoj odluci Skupštine grada, donetoj uz poštovanje kompletne procedure i uz ispunjenje svih uslova propisanih Uredbom, nacrt ugovora nije u skladu sa prinudnim propisima".

 

Imovina grada je poklonjena Republici uprkos negativnom mišljenju Pravobranilaštva 

 

U zakonima Republike Srbije o javnoj svojini i o javnom pravobranilaštvu, piše da se pre zaključenja ugovora, kojim se raspolaže imovinom u javnoj svojini Grada, traži mišljenje Pravobranilaštva, koje može biti pozitivno ili negativno, i u zavisnosti od toga se opredeljuje dalje postupanje ostalih organa.

  

Pravnik, sagovornik Kolubarskih.rs, objašnjava: "Ugovor, da bi se zaključio, upućuje se javnom beležniku koji, po Zakonu o javnom beležništvu i Zakonu o prometu nepokretnosti, taj ugovor mora overiti na propisan način".  

 

Dodaje da se kompletni spisi predmeta dostavljaju javnom beležniku koji, na osnovu celokupne dokumentacije, nacrta ugovora i mišljenja Pravobranilaštva, donosi svoju odluku – da li će ili neće zaključiti ugovor, ali ta odluka mora biti u skladu sa zakonima

 

Upitan šta se dešava ukoliko javni beležnik ipak overi ugovor za koji je Pravobranilaštvo dalo negativno mišljenje, i da li će neko snositi sankcije jer je zaključen ugovor koji nije u skladu sa zakonima i uredbom, sagovornik Kolubarskih.rs objašnjava:

 

"Pravobranilaštvo nije dužno da ispituje istinitost te zakonske pretpostavke. Ali, ukoliko u nekom predmetu Pravobranilaštvo na osnovu svog negativnog mišljenja dođe zvanično do saznanja ili dobije zvaničnu informaciju da je imovina ipak izašla iz vlasništva Grada, tog trenutka stupa obaveza Pravobranilaštva da u roku od godinu dana od zaključenja tog ugovora podnese tužbu da se ugovor poništi", kaže sagovornik Kolubarskih.rs.

 

Podsećamo, povodom pitanja koje je Stranka slobode i pravde postavila Pravobranilaštvu a koje se odnose na njegov rad i postupanje upravo u vezi poklonjenog gradskog zemljišta, nedavno se oglasilo Pravobranilaštvo saopštenjem za javnost u kome navodi da je samostalan i nezavisan organ, koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Valjeva i ostalih osnivača.

 

"S tim u vezi, obaveštavamo javnost da u svim predmetima uvek postupamo isključivo na osnovu zakona i drugih propisa, a ne po zahtevima političkih stranaka, drugih grupacija i bilo kog pojedinca", navodi se u saopštenju Pravobranilaštva.

 

 

Aktuelno

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
U Muzičkoj školi Pre 21 sati 2 minuta

Koncert "Premijere"

Koncert "Premijere" pijanistkinje Nataše Mitrović, održaće se u petak, 9. decembra, u 18 časova u svečanoj sali valjevske muzičke škole "Živoirad Grbić".