Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
11.10.2021, 06:57

Pravobranilac tužio Grad i Republiku zbog poklonjenog zemljišta Bizerbi

č: | fb:

Pred Višim sudom u Valjevu u petak je održano nesvakidašnje ročište. Gradski pravobranilac, koji obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa grada, tužio je grad Valjevo i Republiku Srbiju zbog toga što je, suprotno zakonskim propisima, poklonjena imovna Valjeva nemačkoj kompaniji "Bizerba".

 

Zajedničko pravobranilaštvo grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina podnelo je, krajem jula, tužbu Višem sudu u Valjevu protiv Republike Srbije i grada Valjeva, radi utvrđenja ništavosti Ugovora o otuđenju zemljišta površine 11,8 hektara u budućoj Privrednoj zoni u Popučkama, koji je potpisao gradonačelnik Lazar Gojković, a overio javni beležnik.

 

Na pripremnom ročištu zajednički pravobranilac Darko Kostić rekao je da ostaje pri podnetoj tužbi u kojoj je, pored ostalog, navedeno da se prema odredbama Uredbe o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti mora tačno navesti koji objekat je Republika Srbija dužna da izgradi i kakve koristi od toga može da ima grad Valjevo. Zatim, da Vlada Republike Srbije nije dala saglasnost za otuđenje zemljišta u javnoj svojini bez naknade, što je bila u obavezi, a Grad Valjevo saglasnost nije ni tražio. Gradski pravobranilac, pored ostalog, ukazao je i na to da je ugovor jednostran jer nakon zaključenog ugovora Republika stiče mogućnost da relizuje investiciju, ali ne preuzima obavezu prema Gradu da investiciju i realizuje.

 

Tuženi, Republika Srbija, koju je zastupao punomoćnik Dušan Stevanović, predložio je odbijanje tužbenog zahteva navodeći da je manjkav jer se traži upis prava svojine na predmetnoj parceli u korist grada Valjeva dok se pravo svojine stiče tek upisom. "Ukoliko postoje nedostaci u postupku oni su od manjeg značaja jer ugovor zbog tih manjkavosti ne može biti ništav u celini", naveo je Stevanović. Ističe da je Republika Srbija parcelu prenela na treće lice koje je vlasnik, tako da nije moguće parcelu vratiti, te je zbog toga tužba neuredna.

 

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković osporio je tužbeni zahtev smatrajući da je ugovor zakonit. Naveo je da je ugovor zaključen nakon što je Vlada Srbije donela zaključak o proglašanju investicije od značja za Republiku, koji je dostavljen Gradu, a na osnovu tog zaključka je Skupština Valjeva donela odluku o prenosu parcele na Republičku direkciju za imovinu. Gojković je pred Sudom izjavio da su celokupan postupak sproveli Jelica Stojanović, šef odseka za imovinu, i Nebojša Petronić, u to vreme v.d. načelnika Gradske uprave, te ih je predložio za svedoke. Dalje je naveo da je Skupština grada nadležna da donosi odluke o raspolaganju gradske imovine.

 

Na pitanje sudije Radivoja Jovanovića da li je bio upoznat sa detaljima oko zaključenja ugovora i sa eventualnim nezakonitostima, Gojković je odgovorio da nije bio upoznat. Tom delu iskaza je prigovorio Darko Kostić koji je rekao da to nije tačno, naglašavajući da je gradonačelnik bio upoznat. Naveo je da su održani sastanci u pravobranilaštvu i tada je gradonačelnika uputio u celokupnu proceduru koju je bilo potrebno sprovesti radi zaključenja ugovora. Pored gradonačelnika na tim sastancima su bili v.d. načelnika Gradske uprave, glavni urbanista, rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj, šef odseka za imovinu, šef odseka za urbanizam i tri zamenice pravobranioca. Gradski pravobranilac je najavio da će dostaviti službenu belešku sa tih sastanaka, predložio je Sudu da zatraži od Grada zapisnike sa sastanaka, a za svedoke je predložio svoje dve zamenice.

 

Ročište za glavnu raspravu pred Višim sudom u Valjevu zakazano je za 22. oktobar kada će biti saslušani i predloženi svedoci.

 

Tužba jer se rukovodstvo oglušilo o mišljenje gradskog pravobranioca

 

Podsećamo, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je, i pored mišjenja javnog Pavobranilaštva da zemljište u vlasništvu Grada ne može biti poklonjeno Republici Srbiji, potpisao ugovor sa Republičkom direkcijom za imovinu o otuđenju parcela površine 11,8 hektara u budućoj Privrednoj zoni.

 

Tome je prethodila Odluka, o otuđenju bez naknade neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije, koju je usvojila Skupština grada 29. aprila.

 

U obrazloženju Odluke navedeno je da je nemačka kompanija "Bizerba" dostavila pismo o namerama kojim je iskazala zainteresovanost za realizaciju investicionog projekta u Valjevu i otvaranje 305 novih radnih mesta. Grad Valjevo će u "cilju realizacije projekta za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju i grad", pokloniti državi svoje zemljište površine 11,8 hektara u Privrednoj zoni u Popučkama.

 

Tako je gradsko rukovodstvo odlučilo da deo zemljišta, koje su pre tri i po godine građani Valjeva platili oko 234 miliona dinara, pokloni Republici, a Republika će pokloniti nemačkoj kompaniji "Bizerba SE &Co. KG".

 

Nakon usvajanja Odluke, a pre potpisivanja ugovora, odgovarajući na zahtev načelnika Gradske uprave za dostavljanje mišljenja na nacrt ugovora o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini bez naknade između grada Valjeva i Republike Srbije, zajedničko pravobranilaštvo grada Valjeva je 17. maja dostavilo mišljenje da "nacrt ugovora nije u skladu sa prinudnim propisima", o čemu su Kolubarske.rs pisale.

 

Aktuelno

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
U Muzičkoj školi Pre 20 sati 47 minuta

Koncert "Premijere"

Koncert "Premijere" pijanistkinje Nataše Mitrović, održaće se u petak, 9. decembra, u 18 časova u svečanoj sali valjevske muzičke škole "Živoirad Grbić".