Opšta bolnica (foto: Đorđe Đoković)
Opšta bolnica (foto: Đorđe Đoković)
22.09.2022, 07:03

Bez odgovornosti se troši novac poreskih obveznika

č: | fb:

Nakon što je u martu ove godine gradsko rukovodstvo raskinulo ugovor sa beogradskom firmom "Mašinoprojekt kopring" za izradu projekta rekonstrukcije Opšte bolnice Valjevo, Kolubarske.rs su pokušale da saznaju razloge, da li je i koliko novca "bačeno", zbog čega nisu rekonstruisani bar hirurški blok i poliklinika, a za koje su izdate i građevinske dozvole, ko je odgovoran?

 

U pisanom odgovoru, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković navodi da je "Mašinoprojekt kopring, početkom novembra 2021. godine, bio inicijator da se ugovor sporazumno raskine", te je i "zvanično raskinut u martu ove godine".

 

- Ugovorne strane su saglasno konstatovale da je grad Valjevo doneo odluku o promeni koncepta razvoja Opšte bolnice. Umesto rekonstrukcije postojećih objekata, predviđa se izgradnja jednog broja novih. Ovo za posledicu ima da postojeći objekti menjaju u potpunosti ili delimično svoju namenu. Dalja realizacija novog koncepta zahteva novu proceduru realizacije. Iz tog razloga prestala je potreba za projektima rekonstrukcije postojećih objekata definisanih ugovorima i aneksima - navodi gradonačelnik i dodaje:

 

- Pored osnovnih zahteva za objekte ove kategorije i namene, objekti kompleksa moraju biti usklađeni i sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Program je usvojen Zaključkom Vlade od 8.4.2016. godine, a izmenjen Zaključkom Vlade od. 11.10. 2016, godine i Zaključkom Vlade od 24. 1. 2016. godine. Razradom projekta došlo se do zaključka da postojeći objekti mogu zadovoljiti normativne i standarde u okviru postojećih volumena i gabarita, ali i da nisu usklađeni sa postojećim Programom bez dogradnje koja prevazilazi mogućnosti date projektnim zadatkom, te kao takvi ne bi dobili pozitivnu ocenu od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

 

U odgovoru gradonačelnika stoji i da "projektnim zadatkom nisu obuhvaćeni objekti Psihijatrije i upravna zgrada, što je bio jedan od bitnih razloga odustanka Opšte bonice Valjevo od projektnog zadataka definisanog 2018. godine".

 

Međutim izostalo je objašnjenje zbog čega projektni zadatak, koji je definisan 2018. godine, nije usklađen sa Programom koji je Vlada usvojila 2016. godine, kao i zbog čega nisu obuhvaćeni i objekti u Sinđelićevoj ulici?

 

Rad usporila i korona

 

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković navodi da ugovor jeste potpisan krajem 2018. godine, ali se "projektovanju pristupilo tek nakon izrade prethodnih elaborata: geomehaničkog elaborata i snimanja postojećeg stanja konstrukcije objekta hirurškog bloka.

 

- Aktivno se projektovalo 2019. godine, dok je 2020. godina bila obeležena vanrednim stanjem uzrokovanim Kovidom-19, što je Opštu bolnicu Valjevo omelo i u radu i u komunikaciji. Tokom pandemije, ne samo OBV već i druge ustanove zdravstva, došle su do određenih zaključaka, novih i drugačijih zahteva, organizacija službi i sl, kada su nastali prvi ozbiljni problemi u sagledavanju rada kompleksa. Održani su brojni sastanci na kome su uglavnom bili prisutni rukovodstvo i tehnička služba OBV Valjevo, rukovodstvo Gadske uprave grada Valjeva sa koordinatorom, predstavnici Ministarstva zdravlja, predstavnici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Republička sanitarna inspekcija, predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut" i drugi – piše u odgovoru gradonačelnika.


Nezainteresovanost rukovodstva

 

Prema nezvaničnim saznanjima Kolubarskih.rs na sve zahteve i pitanja projektanta jedino su odgovarali zaposleni i tehnička služba bolnice, dok oba rukovodstva i Grada i Opšte bolnice nisu bila previše zainteresovana za projekat, tako da su sastanci često odlagani ili su održani u "krnjem sastavu".

 

Takođe, nezvanično nam je rečeno da je ugovorom precizirano da je investitor, odnosno Grad, morao da odobri i potpiše idejno rešenje, čime bi projektant bio osiguran da to kasnije neće biti menjano, međutim, Grad to nije hteo da potpiše, a to je bilo 2019. godine.  


Umesto početka radova, raskid ugovora

 

Važno je reći, a to je potvrdio i gradonačelnik, da su svi projekti za građevinsku dozvolu dobili pozitivnu ocenu tehničke kontrole od firme koju je grad Valjevo angažovao 2019. godine.

 

Građevinske dozvole za objekte hirurškog bloka i poliklinike izdate su u martu i julu 2021. godine, i na leto prošle godine je trebalo da otpočne rekonstrukcija ta dva objekta. Međutim novo rukovodstvo Opšte bolnice je došlo sa novim idejama, željama i zahtevima, te se od rekonstrukcije odustalo, a od projektanta zatraženo da prekine sa poslom, nakon čega je ugovor raskinut.

 

Zanimljivo je to da je, pre nego što je odlučeno da se raskine ugovor sa firmom "Mašinoprojekt kopring", rukovodstvo Opšte bolnice angažovalo jedan Biro za projektovanje iz Vojvodine da uradi "programsko rešenje dogradnje i rekonstrukcije Opšte bolnice Valjevo koje će služiti za donošenje investicionih odluka i izradu projektnog zadatka pri raspisivanju javne nabavke za izradu projekta dogradnje i rekonstrukcije".

 

Gradonačelnik u odgovoru navodi da se od rekonstrukcije hirurškog bloka i poliklinike odustalo zbog toga što će se "izradom novog koncepta kompleksa, postojeći objekti menjati u potpunosti ili će delimično menjati svoju namenu".

 

"Bačene" pare?

 

Vrednost ugovora, koji je 2018. potpisan sa firmom "Mašinoprojekt kopring" za izradu projekta, je 49.980.000 dinara sa PDV-om, dok pregovarački ugovor košta preko 5,6 miliona dinara sa PDV-om.

 

- Ugovor je raskinut zaključno sa nivoom izrade projekata za građevinsku dozvulu, odnosno rešenja za odobrenje izvođenje radova, za sve objekte. Tehnička dokumentacija, jedan primerak dostavljen je u digitalnom i analognom obliku OBV-u na izmenu i razradu prema novom konceptualnom rešenju kompleksa – navodi gradonačelnik. 

 

Za deo projekta, tačnije dve od tri faze, koji je uradila beogradska firma, a koji najverovatnije neće biti iskorišćen jer je "promenjen koncept razvoja Opšte bolnice" plaćeno je do maja ove godine, prema navodima gradonačelnika, ukupno 25.582.072 dinara, i to: 2019. godine 4.998.000, zatim 2020. godine 18.372.045 i 2021. godine 2.212.027 dinara.

 

Na pitanje ko je odgovoran zbog toga što projekat rekonstrukcije Opšte bolnice Valjevo nije završen, nego je ugovor raskinut, novac potrošen, a početk radova ni na vidiku, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković odgovara:

 

 "Odgovornost nije utvrđivana, zbog prethodno navedenih okolnosti".

Aktuelno

Tribina ProGlas u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 30.11.2023

Dobar (Pro)glas se daleko čuje...

Veliki je događaj bila tribina, sa inicijatorima ProGlasa! Ne toliko zbog njih samih, dovoljno su veliki i bez nas i našeg priznavanja takvim. Ne toliko ni zbog onog što su rekli, dovoljno su to...

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR 29.11.2023

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...