Registracija Prijava preko FB
Dacie Gradske uprave (foto: Kolubarske.rs)
Dacie Gradske uprave (foto: Kolubarske.rs)
21.11.2018, 07:47

Gradsko rukovodstvo odustalo od kupovine automobila

č: | fb:

Gradsko rukovodstvo je, nakon pisanja Kolubarskih.rs da Grad ponovo namešta javnu nabavku za kupovinu automobila marke "dacia" i to konkretno "dacia sandero essential", odustalo od kupovine četiri automobila.

 

Na Portalu javnih nabaki i na sajtu grada Valjeva juče je objavljena Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka automobila.

 

"U vreme pokretanja postupka javne nabavke nisu se mogli predvideti propusti i greške u samoj proceduru, a koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, načelnik Gradske uprave grada Valjeva, shodno član 109 stav 2. Zakona o javnim nabavkama doneo je Odluku o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka automobila", piše pored ostalog u Odluci o obustavi postupka.

 

A u članu 109 stav 2. Zakona o javnim nabavkama piše da "naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča ili usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci".

 

Načelnik Gradske uprave Jelica Panjković Tešić u Odluci nije navela koji su to objektivni i dokazivi razlozi, niti je precizirano o kakvim propustima i greškama je reč. Verovatno će to učiniti u roku od tri dana kako piše u članu 109 stav 3. Zakona o javnim nabavkama u kome se navodi da je "naručilac dužan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazloži, posebno navodeći razloge obustave postupka i upustvo o pravnom sredstvu i da je objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke". 

 

Donošenjem Odluke o obustavi postupka javne nabavke četiri automobila, koja je raspisana u petak, potvrđeno je pisanje Kolubarskih.rs da je ta javna nabavka nameštena i da je upravo zbog dokaza koje smo u tekstu izneli, a upućuju na nameštenu javnu nabavku i favorizovanje jednog dobavljača, gradsko rukovodstvo odustalo od kupovine.

 

Podsećam, grad Valjevo je u petak objavio javnu nabavku za kupovinu automobila. U tehničkoj specifikaciji je navedeno 17 karakteristika koje treba da ima vozilo, a nekoliko je napisano za marku "dacia sandero". Tada je napravljena greška, pa je napisano da snaga motora treba da bude minimalno 75 kW, dok je snaga motora "dacia sandero" 55-66 kW, i u tom slučaju ne bi "prošao" željeni automobil. Zato je već u ponedeljak u 08.27 časova objavljena izmena konkursne dokumentacije u kojoj je umesto „minimalno 75 kW“ upisano "minimalno 50 kW", što ispunjava "dacia sandero". Ubrzo potom u 13.38 časova objavljena i druga izmena konkursne dokumentacije, a odnosi se na "sredstva obezbeđenja".

 

Tekst o nameštenoj javnoj nabavci Kolubarske.rs objavile su takođe u ponedeljak u 13.35 časova, što je prema rečima našeg sagovornika iz Gradske uprave ulilo "nemir i pometnju", a stiglo je i upozorenje da "to ne čine!".

 

S obzirom na to da je u budžetu za kupovinu automobila planirano 5,5 miliona dinara, gradsko rukovodstvo neće odustati od kupovine, tako da će ubrzo biti raspisan novi tender, ali sa malo drugačijim karakteristikama koje treba da ima automobil koji želi naručilac.

 

Na ovaj zaključak upućuje i deo člana 109 stav 2. Zakona o javnim nabavkama na koji se u Odluci o obustavi postupka nije pozvala načelnik Gradske uprave, a glasi da "naručilac može odustati od javne nabavke jer je prestala potreba za predmetnom nabavkom".

Aktuelno

Autobusi na miting SNS u Beograd (foto: Đorđe Đoković)
Dvadesetak autobusa krenulo ka Beogradu 19.04.2019

Valjevski naprednjaci otputovali na miting

Na miting Srpske napredne stranke, u okviru kampanje "Budućnost Srbije", danas je iz Valjeva ka Beogradu krenulo dvadesetak autobusa. Jutros su u parku, koji se nalazi pored parkinga, ispisani...  · 16 komentara