Apelacioni sud (foto: www.bg.ap.sud.rs)
Apelacioni sud u Beogradu doneo odluku 20.05.2023

Nikola Kalabić pravnosnažno rehabilitovan

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u...  · 13 komentara

Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
Viši sud u Valjevu 8.08.2022

Ponovo rehabilitovan Nikola Kalabić

Viši sud u Valjevu doneo je novo rešenje kojim je ponovo usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u otadžbini.  · 13 komentara